നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സന്ദർശിക്കാനും സേവിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം.

നിലവിലെ സ്ഥാനം: മാജിക് ലാമ്പ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് പ്രമോഷൻ സിസ്റ്റം>ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു>Q345B Seamless square pipe>Q345B Seamless square tube
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം മറ്റ് ശുപാർശകൾ
Q345B Seamless square tube is a long steel with a hollow section and no joints on the periphery.സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പുകള്‍ക്കൊരു തണുത്ത വിഭാഗമുണ്ട്. വെള്ളം കൂട്ടുന്നതിനായി പൈപ്പെലിനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എണ്ണ, സ്വാഭാവികമായ ഗ്യാസ്, ഗ്യാസ്റ്റീലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്റ്റീല്‍ പോലെയുള്ള സ്ഥിരമായ തണുപ്പുകളോടൊപ്പം ചേര്‍ന്നാല്‍ സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പ് ഇതൊരു തരം സാമ്പത്തികവിദ്യഭാഗമാണ്. അത് സാങ്കേതികമായ ഭാഗങ്ങളും മെക്കനിക്കല്‍ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതില്‍ വിശാലമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എണ്ണ പൈപ്പുFrame and steel used in building construction.
മുമ്പത്തെ:Q345B Seamless square tube
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക