നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സന്ദർശിക്കാനും സേവിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം.

Q345B സ്ക്വാര്‍ട്ട് ടൂബ് പ്രക്രിയേഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയും പടിയുടെ അറിവും

ലേഖന രചയിതാവ്:administrators ഇഷ്യു ചെയ്യുന്ന സമയം:2021/08/10 14:11:45 വായന:215
ക്യൂ345ബി സ്ക്വാര്‍ട്ട് ടൂബിന്റെ പ്രക്രിസ്റ്റേഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ എളുപ്പമാണ്.സ്റ്റീലില്ലാത്ത സ്റ്റീല്‍ ടൂബിന്റെ രൂപത്തിന്റെ രൂപമാണിത്.അതെല്ലാം ഒരു ചുട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.സാധാരണയാല്‍, സെക്രട്ടണല്‍ സ്ക്വയര്‍ ടൂബിന്റെ മതിലിന്റെ കഠിനമാണ് ചുരുക്കുന്നത്, പ്രയോഗത്തിന്റെ വ്യവസാനത്തിനായി അതഇപ്പോള്‍, ചില വലിയ പട്ടണങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിന്‍റെ വേലുകളില്‍, ക്യു235B സ്ക്വാര്‍ഡ് ട്യൂബ് വില്‍ ഗാര്‍ഡ് വേല്‍, ക്യൂ345B സ്കോര്‍വര്‍ ടൂബ് പ്രൊജക്രിസ്റ്റ് പ്രക്രിയ പ്രക്രിയഎല്ലാവരുടെയും ഇടയിലേക്ക്;ദിവസവും ജീവിതത്തിലാണ്.മുകളില്‍ നമുക്ക് മാസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതുള്ള ക്യു345B സ്ക്വാര്‍ട്ട് ടൂബിന്‍റെ സ്കോര്‍ട്ടേഷന്‍ സാതാഴേക്ക്, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ ക്യൂ345ബി സ്ക്വോര്‍ട്ട് ടൂബ് രൂപപ്രകൃതി രീതിയില്‍ എങ്ങനെ

സ്കോര്‍വര്‍ സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പിന്റെ രൂപം വ്യത്യസ്തമാണ്.യഥാര്‍ത്ഥ ബെയിങ്ങിന്റെ ഉപകരണങ്ങള്‍ ചെറുതാണെന്നും, രൂപം ശരിയാണെന്നും, റോള്‍ രൂപം മാത്രം ശരിയാണെന്നും, ഉള്ളിലെ കോണിന്‍റെ രൂപം R എന്നയഥാര്‍ത്ഥ ബെങ്ങിങിന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ പ്രഭാവം ഉറപ്പിക്കാന്‍ വളരെ എളുപ്പമാണ്.സ്വാഭാവികമായി, ഇത്തരം പ്രശ്നത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലാണ്, സ്വാഭാവികമായി സ്വാഭാവികമായി വ്യത്യസ്ത പ്രയോഗങ്ങളും വQ235B സ്ക്വയര്‍ട്ട് ടൂബിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ ബെങ്ങിങ്ങിങ് സ്ഥാനം വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ പ്രഭാവം If the bending strength is large, the actual effect of cracking is very easy to occur in specific applications.

കാലിയായ ബെങ്ങിങ്ങ് പുറത്തുള്ള റോളിന്റെയും പൈപ്പ് വസ്തുക്കളുടെയും പുറത്തുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം അടിസ്ഥാനത്താണ്. മുറിച്ചുകളയുന്നശൂന്യമായ ബെങ്ങിങ് ബെങ്ങിങ്ങ് വരിയില്‍ ചുരുക്കുന്നതായി കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് ബെങ്ങിങ് സ്ഥലം വളരെ വലിയ കടുക്കുബെന്‍ഡിലുള്ള മെറ്റേല്‍ വസ്തുക്കളുടെ തണുപ്പത്തില്‍ ഇടിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ശൂന്യമായ ബെന്‍ഡിന്‍റെ കുറുക്കുന്നതും തണുക്കുന്നതുമാണ്. അത് സ്ക്വാര്‍ട്

  Q345B സ്ക്വാര്‍ട്ട് ടൂബ് പ്രക്രിയേഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയും കാലികളും

പകർപ്പവകാശ അറിയിപ്പ്:മാജിക് ലാമ്പ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് പ്രമോഷൻ സിസ്റ്റംനൽകിQ345B സ്ക്വാര്‍ട്ട് ടൂബ് പ്രക്രിയേഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയും പടിയുടെ അറിവുംഇത് ഇൻറർനെറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പ്രദർശന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മാത്രമല്ല അത്തരം വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത, സാധുത, സമയബന്ധിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണത എന്നിവ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. ചില ചിത്രങ്ങളുടെയും വാചകത്തിന്റെയും പകർപ്പവകാശം ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥ രചയിതാവിന്റേതാണ്. നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, ഞങ്ങൾ അത് എത്രയും വേഗം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇല്ലാതാക്കും.അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ services ജന്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നൽകൂQ345B സ്ക്വാര്‍ട്ട് ടൂബ് പ്രക്രിയേഷന്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയും പടിയുടെ അറിവുംഇത് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ കാഴ്ചകളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, കൂടാതെ റഫറൻസ് മൂല്യവുമില്ല. നന്ദി.