നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സന്ദർശിക്കാനും സേവിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം.

Name

ലേഖന രചയിതാവ്:administrators ഇഷ്യു ചെയ്യുന്ന സമയം:2021/08/10 14:20:33 വായന:301
ക്യൂ345ബി സ്ക്വാര്‍ സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പുകള്‍ ക്ലാസ്സിഫ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു.പ്രധാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്.ചില വ്യവസാനങ്ങളില്‍, അവയും കൂടി മോള്‍ഡ് ഷെല്‍ പ്രൊവര്‍ഷന്‍റ് ഉപയോഗിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞചൂട് ചെയ്യുന്ന രീതിയില്‍ ശാരീരിക വസ്തുക്കളുടെ ഗുണവും പ്രക്രിയതയും മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും.

Q345B square steel tube alloy tool steel has high foundation pile compressive strength, fracture toughness and higher fatigue strength. ക്യൂ345B സീമില്ലാത്ത സ്കൌര്‍ ടൂബിന്റെ മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രദര്‍ശനം ക്യൂ345B സ്കൌര്‍ സ്റ്റീല്‍ ടൂബിനെക്ക്യൂ345B കടലില്ലാത്ത സ്കോര്‍ട്ട് ടൂബിന്റെ കൂടുതല്‍ മുന്നറിയിപ്പുകളും അറിവുമുണ്ട്.അതിന്റെ ശ്രമത്തിന്റെ വിശാലമാക്കുന്ന ശക്തിയും നീണ്ട ദീര്‍ഘകാലം സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ശക്തിയും നീണ്ട കാലം പ്രവര്‍ത്തിപ്പതണുത്ത മാറ്റങ്ങള്‍ക്കുള്ള സമയത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാറ്റങ്ങള്‍ നടത്തുനില്‍ക്കുന്നതാണ്. വിശിഷ്ടാകാറിന്റെയും ഡിസെല്‍ എഞ്ചിന്റെയും ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും നീണ്ട നീണ്ട സമയം ലോഡിന്‍റെ കീഴില്‍ ജോലിയിലെ താക്കോല്‍ ഘടകങസ്റ്റീമിന്റെ മോട്ടോര്‍ റോട്ടര്‍, പ്രധാന ഷാഫ്റ്റ് വഹിക്കുന്നത്, ഭാരം ഭാരം ചുറ്റുന്ന ഷാഫ്റ്റ്, വലിയ ക്രൂസ് ഭാഗ

  സ്റ്റീലിന് നല്ല പ്രക്രിയസവിശ്വാസം ഉണ്ട്.യന്ത്രത്തിനും രൂപമാക്കുന്നതിനും ശേഷം, ഗുഹയുടെ മോഡ് രൂപങ്ങളും കുറഞ്ഞു പോകുന്നു.ചൂട് ചികിത്സ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം, ഭൂതലത്തിന്‍റെ ശക്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ശേഷം മാറ്റുന്നതസേവന ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ കഴിയും.ചൂട് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ്, ഒരു ക്ഷീങ്ങിങ്ങിങ് അല്ലെങ്കില്‍ മുന്‍കൂട്ടുന്ന പ്രക്രിയആഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അനുസരിച്ച്, ഫെറിറ്റിന്റെയും സ്ട്രിപ്റ്റിന്റെയും പോലുള്ള തട്ടിപക്യൂ345B കടലില്ലാത്ത സ്കൌര്‍ ടൂബ് കൂടുതല്‍ ശാരീരികമായ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണഗണങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താം.

സ്റ്റീലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉയര്‍ന്ന ശക്തിയുണ്ട്, കഠിനവും ക്ഷീണം കൂടുതല്‍ ക്ഷക്യൂ345ബി സ്ക്വോര്‍ ട്യൂബ് സ്റ്റീല്‍ സ്റ്റീലിനെക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന പ്രകടനം.It has high stress relaxation compressive strength and long-term compressive strength at high te

പകർപ്പവകാശ അറിയിപ്പ്:മാജിക് ലാമ്പ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് പ്രമോഷൻ സിസ്റ്റംനൽകിNameഇത് ഇൻറർനെറ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, പ്രദർശന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മാത്രമല്ല അത്തരം വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യത, സാധുത, സമയബന്ധിതത്വം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണത എന്നിവ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല. ചില ചിത്രങ്ങളുടെയും വാചകത്തിന്റെയും പകർപ്പവകാശം ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥ രചയിതാവിന്റേതാണ്. നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, ഞങ്ങൾ അത് എത്രയും വേഗം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇല്ലാതാക്കും.അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ services ജന്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നൽകൂNameഇത് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ കാഴ്ചകളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല, കൂടാതെ റഫറൻസ് മൂല്യവുമില്ല. നന്ദി.