നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി സന്ദർശിക്കാനും സേവിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം.

നിലവിലെ സ്ഥാനം: മാജിക് ലാമ്പ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് പ്രമോഷൻ സിസ്റ്റം>ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു>ഗലോണിയസ് സ്കോര്‍ട്ട് പൈപ്പ്>ഗാല്‍വെനിസ്റ്റര്‍ ടൂബ്

ഗാല്‍വെനിസ്റ്റര്‍ ടൂബ്

ഉൽപ്പന്ന വിവരണം മറ്റ് ശുപാർശകൾ
ഗലോണിയാക്കപ്പെട്ട സ്കോര്‍വര്‍ പൈപ്പ് ഒരു ശൂന്യമായ സ്റ്റീല്‍ പൈപ്പാണ്. അതിന്റെ സ്കോര്‍വര്‍ സെക്ഷന്‍റെ രൂപത്തിലും വലിപ്പം ചൂട് ചുരുക്കിയോ തണുപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗാലഅല്ലെങ്കില്‍ തണുത്ത തണുപ്പുണ്ടാക്കിയ തണുപ്പുനിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട തണുപ്പുകള്‍ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാറ്റ് പൊളിഞ്ഞ്
ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക